national-sign 93-leader-says leaders-n-flag
Slide Bar
1397/7/29
0:55

قابل توجه دانشجویان درس نقشه کشی صنعتی

به اطلاع دانشجویان درس نقشه کشی صنعتی می رساند جلسه اول کلاس نرم افزار SolidWorks، روز جمعه مورخ 97/1/31 از ساعت 9 الی 20 در محل کارگاه کامپیوتر بخش مهندسی معدن برگزار خواهد شد. توجه به نکات زیر برای دانشجویان الزامی است:

1- هر گروه باید یک لپتاپ به همراه داشته باشد.

2- دانشجویان باید نرم افزار SolidWorks 2011 یا 2013 را بر روی سیستم خود نصب کرده باشند. با توجه به محدودیت زمانی کلاس، زمان اضافی برای نصب و یا راهنمایی نصب نرم افزار صرف نخواهد شد و در نتیجه عواقب مربوطه بر عهده دانشجو خواهد بود. 

3- دانشجویان جهت تهیه نرم افزار می توانند از روز دوشنبه به انتشارات دانشگاه مراجعه نمایند.

4- مراحل گام به گام نصب نرم افزار در لوح فشرده نرم افزار و در پوشه Help موجود است. توجه داشته باشید که در هنگام نصب نرم افزار، آنتی ویروس و اینترنت باید قطع باشند.