national-sign 93-leader-says leaders-n-flag
Slide Bar
1397/7/29
0:55

قابل توجه دانشجویان درس نقشه کشی صنعتی

به اطلاع دانشجویان درس نقشه کشی صنعتی می رساند کلاسهای عملی در روزهای پنجشنبه 96/3/4 و جمعه 96/3/5 و امتحان درس عملی در روز چهارشنبه 96/3/17 برگزار خواهد داشت. به همراه داشتن یک لپ تاپ در روز کلاس و همچنین روز امتحان برای هر گروه الزامی است. همچنین، با دلیل کبود پریز برق، به هر گروه پیشنهاد می شود یک سه راهی با سیم بلند به همراه داشته باشد. نرم افزار SolidWorks در دفتر انتشارات مجتمع و دفتر انجمن علمی بخش معدن موجود است؛ لذا، دانشجویان ملزم هستند برای روز کلاس، نرم افزار را نصب کرده باشند.