national-sign 93-leader-says leaders-n-flag
Slide Bar
1397/9/23
20:03

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد فرآوری

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی می رساند که کلیه کلاسهای دروس مباحث ویژه و مهندسی خردایش طبق برنامه در روزهای دوشنبه برگزار خواهد شد. کلاس درس کنترل و مدلسازی نیز طبق برنامه آموزشی برگزار خواهد شد.