national-sign 93-leader-says leaders-n-flag
Slide Bar
1397/5/1
13:47

بارگذاری پاسخ امتحانات کوتاه درس پمپها و توربینها

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان درس پمپها و توربینها می رساند سؤالات به همراه پاسخنامه امتحان کوتاه این درس در زبانه دروس کارشناسی با عنوان امتحانات کوتاه بارگذاری شد.