national-sign 93-leader-says leaders-n-flag
Slide Bar
1397/5/1
13:19

صدور گواهی کارگاه “اصول کاریابی”

بدین وسیله به اطلاع عزیزان شرکت کننده در کارگاه آموزشی “اصول کاریابی” می رساند گواهی مربوطه صادر و در اختیار آقای محمد کاظمی قرار داده شده است.