national-sign 93-leader-says leaders-n-flag
Slide Bar
1397/7/2
9:07

برگزاری کارگاه آموزشی اصول کاریابی

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کارگاه آموزشی با عنوان “اصول کاریابی: از استخدام تا استعفا” در روز سه شنبه مورخ 94/2/1 ساعت 10:30 در محل مجتمع آموزش عالی زرند و زیر نظر مرکز آموزشهای تکمیلی مجتمع برگزار خواهد شد. علاقمندان جهت ثبت نام می توانند به جناب آقای کاظمی مراجعه نمایند. برای شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه صادر خواهد شد. هزینه کارگاه مبلغ 3000 تومان بابت صدور گواهی می باشد.