national-sign 93-leader-says leaders-n-flag
Slide Bar
1397/9/23
20:45

تأسیس مرکز آموزشهای تکمیلی

بدین وسیله به اطلاع اساتید، دانشجویان و کلیه پژوهشگران عزیز می رساند که مجوز تأسیس مرکز آموزشهای تکمیلی مجتمع آموزش عالی زرند در روز یکشنبه مورخ 1394/1/23 پس از تأیید مسئولین محترم مجتمع صادر شد و این مرکز با عنوان کارگروه آموزشهای تکمیلی مجتمع، فعالیت خود را از روز دوشنبه مورخ 1394/1/24 به صورت رسمی آغاز نمود. به منظور کسب اطلاعات بیشتر از اهداف و برنامه های این مرکز، به زودی زبانه ای (منو) با همین نام در صفحه شخصی اینجانب ایجاد خواهد شد تا علاقمندان از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.