national-sign 93-leader-says leaders-n-flag
Slide Bar
1397/7/2
8:44

سرفصلهای امتحانات میانترم

سرفصلهای امتحانات میانترم ترم تحصیلی بهاری سال 93-94 به شرح زیر است:

1- درس فلوتاسیون تا ابتدای طراحی مدارهای فلوتاسیون

2- درس کانه آرایی تا ابتدای فصل آسیاها

3- درس مصالح ساختمانی تا ابتدای فصل گچ

4- درس کارگاه عمومی تا ابتدای فصل اصول نامه نگاری اداری