national-sign 93-leader-says leaders-n-flag
Slide Bar
1397/9/23
21:28

دریافت جزوات درسی

دانشجویان می توانند جهت دریافت جزوات درسی به زبانه ”دروس دانشگاهی“ مراجعه و فایل pdf مربوطه را دانلود نمایند. همچنین، در هر ترم، ملاک تدریس و امتحانات آخرین ویرایش هر جزوه خواهد بود.