جزوات دروس دوره دکتری:

طراحی و تحلیل آزمایشها (دریافت جزوه)

زبان تخصصی پیشرفته (مراجع معرفی شده)

 

جزوات دروس دوره کارشناسی ارشد:

فلوتاسیون پیشرفته (دریافت جزوه)

مهندسی خردایش (دریافت جزوه)

مباحث ویژه (مراجع معرفی شده)

اصول طراحی کارخانه های فرآوری مواد معدنی (مراجع معرفی شده) (پایان تدریس توسط اینجانب)

کنترل و مدلسازی در فرآوری مواد معدنی (مراجع معرفی شده) (پایان تدریس توسط اینجانب)

طراحی و تحلیل آزمایشها (مراجع معرفی شده) (پایان تدریس توسط اینجانب)

پدیده های سطحی (مراجع معرفی شده) (پایان تدریس توسط اینجانب)

سمینار نظری (مراجع معرفی شده) (پایان تدریس توسط اینجانب)

 

جزوات دروس دوره کارشناسی:

کانه آرایی مقدماتی (دریافت جزوه)

فلوتاسیون مقدماتی (دریافت جزوه)

زبان تخصصی (مراجع معرفی شده)

ایمنی، بهداشت و محیط زیست (مراجع معرفی شده) (پایان تدریس توسط اینجانب)

کارگاه عمومی (دریافت جزوه) (پایان تدریس توسط اینجانب)

مصالح ساختمانی (دریافت جزوه) (پایان تدریس توسط اینجانب)

نقشه کشی صنعتی (دریافت جزوه) (پایان تدریس توسط اینجانب)

پمپها و توربینها (دریافت جزوه) (پایان تدریس توسط اینجانب)

خردایش و طبقه بندی (مراجع معرفی شده) (پایان تدریس توسط اینجانب)

اصول و روش تحقیق (مراجع معرفی شده) (پایان تدریس توسط اینجانب)

نمونه برداری در فرآوری مواد معدنی (مراجع معرفی شده) (پایان تدریس توسط اینجانب)

 

جزوات دوره های تخصصی:

کاربرد نوار نقاله ها در صنایع معدنی (دریافت جزوه) (پایان تدریس توسط اینجانب)

 

جزوات دوره های صنعتی:

جهت کسب اطلاع از عناوین جزوات و خریداری، لطفاً از طریق رایانامه تماس حاصل فرمایید.