خوشدست، حميد، توليد مستقيم زئوليت مصنوعي از باطله کارخانه­ هاي زغالشويي، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شماره ثبت: 63100، 1388 (اختراع برگزیده در دومین جشنواره اختراعات کویر، کرمان)